ITÁLIE Dolomity, Lago di Garda - ferraty 8/2005

021 Dolomity - začátek ferraty Ivano Dibona 022 Dolomity - masiv Monte Cristallo 023 Dolomity - pohled směrem na sever od Rifugio G Lorenzi 2932 m 024 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 025 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m

026 Dolomity - horní stanice lanovky v sedle Forcella Stauniés 2918 m 027 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 028 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 029 Dolomity 030 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m

031 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 032 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 033 Dolomity - visutá lávka a žebříky na začátku ferraty Ivano Dibona 034 Dolomity - visutá lávka a žebříky na začátku ferraty Ivano Dibona 035 Dolomity - stará pevnost ve stěně

036 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 037 Dolomity - horní stanice lanovky v sedle Forcella Stauniés 2918 m 038 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 039 Dolomity - ferrata Marino Bianchi na Cima di Mezzo 3163 m 040 Dolomity - vrchol Cima di Mezzo 3163 m

27. května 2011 v 20:29:48 by Verzana » zpet na fotky